perlatory

Informacje

Filtry do wody to inwestycja na lata

Zwykle są to popularne w dostępnych stacjach uzdatniania wody odżelaziacze i odmanganiacze. Chronią one nasz sprzęt AGD, pranie oraz instalację wodną. W przypadku wody używanej w kuchni należy stosować wodę poddaną procesowi odwrócona osmoza. Zanim jednak zakupimy jakikolwiek zestaw filtracyjny powinniśmy poddać naszą wodę analizie laboratoryjnej. Woda posiada następujące wskaźniki czystości:

-          mętność, najczęściej wywołana poprzez koloidy oraz zawiesiny, żelazo, mangan, wapń, jest to sygnał, że używana przez nas woda posiada zanieczyszczenia,

-          zapach, może być pochodzenia naturalnego wywołanego przez związki organiczne lub zanieczyszczenia – zapach nienaturalny / nafta, fenol, chlor/,

-          barwa, spowodowana jest zawartością związków organicznych lub koloidami pochodzącymi ze ścieków przemysłowych,

-          smak, może być słony, gorzki lub kwaśny, wywołany jest zwykle przez zawartość soli i gazów,

-          przewodność, im czystsza jest nasza woda tym słabiej przewodzi prąd elektryczny,

-          odczyn, może być kwaśny lub zasadowy, jest to stężenie jonów wodorowych,

-          zawartość azotu, chlorków, siarczanów, żelaza i manganu,

-          twardość, zależy od ilość zawartych w niej soli wapnia oraz magnezu.

 

Najbardziej popularnym filtrem używanym w kuchni na rynku jest odwrócona osmoza. Technologia uzdatniania wody w takim filtrze oparta jest na cienkich błonach filtrujących nazywanych membranami osmotycznymi. Taka membrana jest w stanie usunąć z wody cząsteczki wielkości 0,0005 mikrona, w instalacji wodnej powinna być poprzedzona filtrem węglowym. Filtr osmotyczny idealnie pracuje w kuchni w warunkach domowych, woda spożywcza czerpana z takiego urządzenia jest smaczna, zdrowa oraz pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń. Polecanymi i dostępnymi na rynku są zestawy filtracyjne Puricom Stella, są one dobrej jakości i trwałości.

Szczegółów szukaj na stronie http://www.krput.org.pl/puricom-stella-odwrocona-osmoza-najnowszej-generacji/.